TARİFLƏR
TÜRKİYƏ
0 kg – 0.25 kg-dək
Maye məhsulları
1.5 USD
Endirimli
1.00 USD
Mövcud
2.00 USD

0.25 kg – 0.5 kg-dək
3 USD
2.00 USD
3.00 USD

0.5 kg – 0.75 kg-dək
4.5 USD
3.00 USD
3.90 USD

0.75 kg – 1 kg-dək
5.90 USD
3.90 USD
5.25 USD

1 kg və böyük
3.90 USD hər kg
5.25 USD hər kg

10 kg-dan böyük
3.75 USD hər kg
5.10 USD hər kg

Ölkə
Bağlama Sayı
Cəmi: