MƏHSULLARIN STANDART DAŞINMA ŞƏRTLƏRİ
 
   Məlumat üçün Sifarişçinin nəzərinə çatdırılır ki, Sifarişin dəyəri 30 gün ərzində 1 (bir min) ABŞ dolları məbləğinədək olduqda, gömrük orqanları tərəfindən Sifarişçidən gömrük rüsumu tutulmur. Sifarişin dəyəri 30 (otuz) təqvim günü ərzində 1 (bir min) ABŞ dolları məbləğindən artıq olarsa, Sifarişçinin sifarişin ümumi dəyərinin 36%-i (otuz altı faiz) miqdarında gömrük orqanlarına gömrük rüsumu ödəmək öhdəliyi yaranacaq.
   Sifariş edilən malların sığortalanması “Daşıyıcı” tərəfindən həyata keçirilmir və buna görə “Daşıyıcı” heç bir məsuliyyət daşımır.
   Sifariş əsasında daşınan bağlamadakı əşyanın qüsurlu olmasına görə “Daşıyıcı” heç bir məsuliyyət daşımır. Bu kimi hallarda Sifarişçi problemin aradan qaldırması üçün əşyadakı qüsurlara görə pretenziyasını ancaq Satıcıya qarşı irəli sürə bilər.
   Sifarişlərinizi “Bəyannamələr” bölməsinə əlavə etdiyiniz zaman, mütləq şəkildə bəyannaməni doldurmalısınız. 
   Sifariş edilmiş bağlama “Daşıyıcı”nın ofisinə daxil olduqdan sonra “Daşıyıcı” tərəfindən Sifarişçiyə bu barədə zənglə, SMS-lə, poçt bildirişi ilə və ya e-mail vasitəsilə məlumat veriləcək. Sadalanan bu vasitələrdən (zəng, SMS, poçt, e-mail) hər hansı biri ilə Sifarişçiyə məlumat verildikdə, Sifarişçi “Daşıyıcı” tərəfindən rəsmi qaydada məlumatlandırılmış hesab ediləcək. Sifarişçi bağlamanı “Daşıyıcı”nın ünvanında yerləşən ofisindən götürəcək. Əgər Sifarişçi bağlamanın birbaşa ünvanına çatdırılmasını istəyərsə, bu zaman ödənişli kuriyer xidmətindən istifadə edə bilər.
   Sifarişçi “Daşıyıcı” qarşısında bütün maddi öhdəliklərini ödəyənədək bağlamanı təhvil ala bilməz.
   Sifariş olunan mal sınan əşyadırsa, təhvil alınarkən bağlama Sifarişçi tərəfindən açılmalı və əşyanın salamatlılığı yoxlanılmalıdır. Sifarişçi bağlamanın açılmasını arzu etməzsə, o zaman gələcəkdə bu barədə yaranacaq problemlərə görə “Daşıyıcı” məsuliyyətdən azad ediləcək.
   Sifariş olunan bağlamanın çatdırılma haqqı 2 meyar üzrə (çəki və həcm) hesablanır. Sifarişçi bu meyarlar üzrə hesablanmış daşıma haqqının daha çox olanı üzrə ödəniş aparır. Həcm meyarına əsasən ödəniş aparılan zaman en*hündürlük*uzunluq/6000 standartı tətbiq
   Çatdırılma ödənişləri hər bir bağlama üçün ayrılıqda hesablanır. (Sifarişiniz bir neçə bağlamada gələrsə hər bağlama üçün ayrı ayrılıqda hesablanır.)
   Bağlamanın təhvil verilməsi qəbzlə rəsmiləşdirilir. Bağlamalar təhvil alınarkən ödənişi tam formada bütün bağlamalar üçün olunmalıdır.
   Sifariş edilmiş bağlamanın “Daşıyıcı”dan asılı olmayan səbəblərə görə gecikməsi hallarında (Avia reyslərin gecikməsi, Gömrük nəzarət yoxlamaları və s ) “Daşıyıcı” heç bir məsuliyyət daşımır və belə bir hal sifarişdən imtina üçün əsas sayıla bilməz.
   Tərkibində batareya olan avadanlıqların daşınması həyata keçirilmir. Sifarişçi ilə aparılan bütün yazışmalarının, habelə Sifarişçiyə aid “Daşıyıcı”ya bəlli olan məlumatların, “Daşıyıcı”nın çağrı mərkəzinə (call center) olunan zənglərin arxivləşdirilməsi aparılır və konfidensiallıq “Dynamex” MMC tərəfindən qorunur.


AL VƏ ÇATDIR
 
Bu, Türkiyədən istənilən məhsulun alınmasına xidmət edən kompleks servis
xidmətidir. Bu tip sifariş zamanı biz Sizin Adınızdan türkiyə internet-mağazasından
sifariş edirik və satıcı ilə bütün müvafiq tədbir və danışıqları aparırıq. Bu halda bizim
komissiyamız ümumi məhsulun dəyərinin 5% təşkil edəcək, Azərbaycana daşınma
xidmət haqqı bu məbləğə daxil deyil.
 
SİZ ALIN BİZ ÇATDIRAQ
 
Bu növ sifarişləri poçtun yönləndirilməsi yaxud Türkiyədə şəxsi ünvanım
adlandırılır. Sifarişin bu növü zamanı siz məhsulunuzu alırsınız və çatdırılma ünvanı
bölməsində bizim Sizə təqdim etdiyimiz Türkiyə ünvanını qeyd edirsiz. Bu halda
bizim komissiyamız məhsulun ümumi çəkisi və yaxud həcminə əsasən təyin
ediləcək, Azərbaycana daşınma xidmət haqqı bu məbləğə daxildir.
 
SƏBƏTİMİ AL
 
Bu növ sifariş sizin şəxsi məlumatlarınız əsasında həyata keçirilir. Siz istənilən
internet mağazasında olan şəxsi kabinetiniz haqqında bilikləri bizə təqdim edirsiz,
biz sizin səbətinizi alırıq və müvafiq qaydada Azərbaycana göndəririk. Çatdırılma
üsulunu siz seçirsiniz. Bu halda bizim komissiyamız ümumi məhsulun dəyərinin 5%
təşkil edəcək, Azərbaycana daşınma xidmət haqqı bu məbləğə daxil deyil.
 
GERİ QAYTARILMA XİDMƏTİ
 
Dynamic Express şirkəti SİFARİŞ ET xidməti ilə əldə edilən məhsullları tam ödənişsiz
geri qaytarılmasını həyata keçirir. Dynamic Express şirkəti vasitəsi ilə yalnız daşınması
həyata keçirilən bağlamaların qaytarılması isə ödənişli əsaslarla, həyata keçiriləcəkdir.
Qaytarılma tarifi daşınma tarifləri əsas götürülərək, bağlamanın çəkisi əsasında müəyyən
edilir. Əgər bağlamanız zədəli, defektli, rəngi və ölçüsü səhv gələrsə, yalnız o zaman bağlama
geri qaytarılır. Geri qaytarılma sifarişi bağlama Bakı ofisinə daxil olduğu gündən etibarən növbəti
2 iş gün ərzində və məhsulun ofisi tərk etmədən yoxlanılması və yuxarıda qeyd edilən hallardan
biri aşkarlanarsa, qəbul olunur. Nəzərinizə çatdırırıq ki, yuxarida qeyd olunan şərtlərə əməl olunmazsa,
bağlamaların satıcıya geri göndərilməsi həyata keçirilmir.