Ölkələr

Müxtəlif ölkələri sizin üçün əlçatan etdik! Dynamic Express ilə sərfəli daşınma tariflərindən yararlana bilərsiniz.

0.001 kq-dan 0.100 kq-a qədər

Adi məhsul

1.00 USD

Maye və kosmetik

1.00 USD

Endirimsiz

1.00 USD

0.101 kq-dan 0.25 kq-a qədər

Adi məhsul

2.00 USD

Maye və kosmetik

2.00 USD

Endirimsiz

2.00 USD

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul

3.00 USD

Maye və kosmetik

3.00 USD

Endirimsiz

3.00 USD

0.501 kq-dan 0.75 kq-a qədər

Adi məhsul

3.50 USD

Maye və kosmetik

3.50 USD

Endirimsiz

3.50 USD

0.751 kq-dan 1 kq-a qədər

Adi məhsul

3.90 USD

Maye və kosmetik

3.90 USD

Endirimsiz

3.90 USD

1 kq-dan 5 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

3.90 USD

Maye və kosmetik

3.90 USD

Endirimsiz

3.90 USD

5 kq və üstü (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

3.50 USD

Maye və kosmetik

3.50 USD

Endirimsiz

3.50 USD

0.001 kq-dan 0.100 kq-a qədər

Adi məhsul

1.50 USD

Maye və kosmetik

1.50 USD

Endirimsiz

1.50 USD

0.101 kq-dan 0.25 kq-a qədər

Adi məhsul

2.50 USD

Maye və kosmetik

2.50 USD

Endirimsiz

2.50 USD

0.251 kq-dan 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul

3.50 USD

Maye və kosmetik

3.50 USD

Endirimsiz

3.50 USD

0.501 kq-dan 0.75 kq-a qədər

Adi məhsul

4.00 USD

Maye və kosmetik

4.00 USD

Endirimsiz

4.00 USD

0.751 kq-dan 1 kq-a qədər

Adi məhsul

4.40 USD

Maye və kosmetik

4.40 USD

Endirimsiz

4.40 USD

1 kq-dan 5 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

4.40 USD

Maye və kosmetik

4.40 USD

Endirimsiz

4.40 USD

5 kq və üstü (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

4.00 USD

Maye və kosmetik

4.00 USD

Endirimsiz

4.00 USD

0.001 kq – 0.100 kq-a qədər

Adi məhsul

2.50 USD

Maye və kosmetik

2.50 USD

Endirimsiz

2.50 USD

0.101 kq – 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul

3.99 USD

Maye və kosmetik

3.99 USD

Endirimsiz

3.99 USD

0.251 kq – 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul

5.99 USD

Maye və kosmetik

5.99 USD

Endirimsiz

5.99 USD

0.501 kq-dan 0.7 kq-a qədər

Adi məhsul

6.99 USD

Maye və kosmetik

6.99 USD

Endirimsiz

6.99 USD

0.7 kq-dan 1 kq-a qədər

Adi məhsul

7.99 USD

Maye və kosmetik

7.99 USD

Endirimsiz

7.99 USD

1 kq-dan 5 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

7.99 USD

Maye və kosmetik

7.99 USD

Endirimsiz

7.99 USD

5 kq və üstü (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

7.49 USD

Maye və kosmetik

7.49 USD

Endirimsiz

7.49 USD

0.001 kq – 0.100 kq-a qədər

Adi məhsul

3.00 USD

Maye və kosmetik

3.00 USD

Endirimsiz

3.00 USD

0.101 kq – 0.250 kq-a qədər

Adi məhsul

4.49 USD

Maye və kosmetik

4.49 USD

Endirimsiz

4.49 USD

0.251 kq – 0.500 kq-a qədər

Adi məhsul

6.49 USD

Maye və kosmetik

6.49 USD

Endirimsiz

6.49 USD

0.501 kq-dan 0.7 kq-a qədər

Adi məhsul

7.49 USD

Maye və kosmetik

7.49 USD

Endirimsiz

7.49 USD

0.7 kq-dan 1 kq-a qədər

Adi məhsul

8.49 USD

Maye və kosmetik

8.49 USD

Endirimsiz

8.49 USD

1 kq-dan 5 kq-a qədər (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

8.49 USD

Maye və kosmetik

8.49 USD

Endirimsiz

8.49 USD

5 kq və üstü (Hər kiloqram üçün)

Adi məhsul

7.99 USD

Maye və kosmetik

7.99 USD

Endirimsiz

7.99 USD

Kalkulyator

sm
sm
sm

$ 0.00

Kalkulyator

Bağlamanın hər hansı bir tərəfinin ölçüsü (Türkiyə) 60 sm (Amerika) 80 sm və daha çox olarsa, bağlamanın həm həcm, həm də fiziki çəkisi hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.

Bağlamanın hər hansı bir tərəfinin ölçüsü (Türkiyə) 60 sm (Amerika) 80 sm və daha çox olarsa, bağlamanın həm həcm, həm də fiziki çəkisi hesablanır. Hansı çəki yüksək olarsa, daşınma haqqı ona əsasən hesablanır.